Cấp nước Hải Phòng - đảm bảo cấp nước trong những ngày nắng nóng

        Thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước của nhân dân tăng đột biến, để đảm bảo cấp nước liên tục, ổn định phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân thành phố,  Công ty CP Cấp nước Hải Phòng đã triển khai nhiều biện pháp.


Các tin tức liên quan