Cấp nước Hải Phòng tham gia Hội nghị kết nối cung – cầu sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trong khối năm 2022

Ngày 30/6/2022, Công ty Cổ Phần Cấp nước Hải Phòng đã tham dự Hội nghị kết nối Cung – Cầu sản phẩm, dịch vụ của các Doanh nghiệp trong khối năm 2022 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức. 

Tại Hội nghị, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đã giới thiệu sản phẩm Nước uống tinh khiết HaiPhong Water tới các doanh nghiệp và ký Bản ghi nhớ hợp tác v/v ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong Khối Doanh nghiệp.
Hội nghị là dịp giúp các doanh nghiệp trong Khối tăng cường trao đổi, hỗ trợ, hợp tác lẫn nhau, tạo sự gắn kết từng bước hình thành các liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, phát triển doanh nghiệp bền vững.


Các tin tức liên quan