Công ty CP Cấp nước Hải Phòng tăng cường kiểm soát chất lượng nước (THP)

           Song song với việc chủ động chung tay cùng với thành phố đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Công ty CP Cấp nước Hải Phòng còn chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ chỉ số chất lượng nước bảo đảm cung cấp hơn 200.000 m3 nước sạch mỗi ngày, phục vụ cho hơn 1,4 triệu người dân thành phố.


Các tin tức liên quan