Công văn gửi UBCKNN, Sở giao dịch CK Hà Nội, các quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiềnCác tin tức liên quan