Đảng viên Công ty nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Sáng ngày 28/5/2021, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đã tham dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, đợt 19/5/2021 do Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hải Phòng tổ chức.


Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Hào, công tác tại Tổ Vận hành, Quản lý và Kinh doanh nước máy Cát Bà 2, Chi nhánh Cấp nước Cát Bà, vinh dự đón nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng uỷ Khối khái quát quá trình cống hiến và chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng chí mong muốn các đồng chí đảng viên: Tiếp tục rèn luyện, giữ vững tư tưởng, lập trường và trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII); vận động người thân và gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ của người đảng viên; đồng thời đề nghị cấp uỷ Đảng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các đảng viên phấn đấu; chú trọng việc nâng cao công tác sinh hoạt Đảng tại chi bộ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Buổi lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2021 của Đảng uỷ Khối thành công tốt đẹp, đảm bảo thực hiện đúng qui định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thời điểm hiện nay./.


Các tin tức liên quan