Đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin và các thiết bị thông minh để quản lý vận hành hệ thống cấp nước” đạt giải nhất tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động thành phố Hải Phòng lần thứ 2 năm 2020 – 2021

Từ những bất cập trong quá trình quản lý hệ thống cấp nước, đồng chí Trần Việt Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty và các cộng sự đã tìm tòi nghiên cứu, đưa ra giải pháp ứng dụng CNTT và các thiết bị thông minh để quản lý và vận hành HTCN bằng việc xây dựng hệ thống Scada nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành HTCN. Đề tài này đã đạt Giải Nhất lĩnh vực phân phối điện khí đốt và nước – Hội thi sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động thành phố Hải Phòng lần thứ 2 năm 2020 – 2021.

Để biết chi tiết hơn về giải pháp ứng dụng này, xin mời các bạn cùng xem Phóng sự về ứng dụng này được Đài Phát thanh & Truyền hình Hải Phòng thực hiện.

Nguồn clip: Đài Phát thanh & Truyền hình Hải Phòng.

 


Các tin tức liên quan