Đoàn thanh niên Cấp nước Hải Phòng thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩ chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, Đoàn Thanh niên Công ty Cấp nước Hải Phòng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp trở lại, để chung tay cùng thành phố hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; ngay trong những ngày đầu tháng 3 năm 2021, Đoàn Thanh niên Công ty đã nghiên cứu, chế tạo máy sát khuẩn tay tự động và đưa vào sử dụng tại trụ sở Công ty, XN SXN An Dương và phòng Khách hàng. Hành động tuy nhỏ nhưng cũng góp một phần vào công tác phòng chống dịch bệnh tại công ty và thành phố.