Gần 2.000 hộ dân xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy đã được dùng nước sạch của Công ty Cấp nước Hải Phòng

Được triển khai từ giữa tháng 3 năm 2021, Công ty Cấp nước Hải Phòng đã đầu tư đồng bộ mạng lưới đường ống truyền dẫn, phân phối và đồng hồ đo nước đến từng khách hàng: trên 3km đường ống truyền dẫn có đường kính từ D180 – D300 và gần 40km đường ống phân phối với đường kính từ D40 – D90. Dự án sẽ cấp nước cho gần 2.000 hộ dân xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy và sẽ hoàn thành trong tháng 6 năm nay.


Các tin tức liên quan