Giải pháp “Nghiên cứu và sản xuất cát bọc Mangan Oxit xử lý nước” đạt Giải Ba tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 3, năm 2020 - 2021

Sáng 6/11 tại Nhà hát thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 3, năm 2020 – 2021.Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Hải Phòng lần thứ 3 được phát động từ ngày 04/01/2021 đến ngày 31/7/2021. Hội thi đã nhận được 101 công trình, giải pháp sáng tạo kỹ thuật của các tổ chức, đơn vị, cá nhân ở các ngành, các cấp đăng ký tham gia với 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông, vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm, ngư nghiệp, tài nguyên môi trường; Y dược; Giáo dục đào tạo.

Xuất phát từ thực tiễn nghiên cứu vật liệu lọc tại các bể lọc nước của Công ty, nhóm nghiên cứu của Công ty gồm ông Cao Văn Quý và Nguyễn Đăng Học đã tìm hiểu và nghiên cứu ra giải pháp “Nghiên cứu và sản xuất cát bọc Mangan Oxít” áp dụng trong bể lọc để xử lý nước ô nhiễm mangan, chủ động đối phó với tình trạng nguồn nước thô ô nhiễm mangan giúp nâng cao quá trình xử lý nước.
Tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 3, giải pháp đã vinh dự được đạt giải Ba. Giải thưởng là nguồn động viên đối với nhóm tác giả đồng thời là động lực giúp các cá nhân tích cực nghiên cứu những giải pháp, sáng tạo áp dụng vào thực tiễn giúp nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, Công ty./.


Các tin tức liên quan