Hướng dẫn đăng ký ủy thác thanh toán tiền nước trên Ứng dụng Ngân hàng Vietinbank

Ủy thác ngân hàng là hình thức thanh toán tiền nước tự động. Khách hàng chỉ cần đăng ký sử dụng dịch vụ một lần duy nhất với ngân hàng có liên kết thanh toán ủy thác với Công ty để ủy quyền cho Ngân hàng tự động thanh toán khi có phát sinh hóa đơn tiền nước.


Các tin tức liên quan