Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Nhà máy nước An Dương

Chiều 18/8/2021, Đoàn Công tác của UBND quận Lê Chân do đồng chí Nguyễn Văn Phiệt, Chủ tịch UBND quận làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và khảo sát thực hiện mô hình “3 tại chỗ” tại một số doanh nghiệp trên địa bàn quận, trong đó có Nhà máy nước An Dương.Để đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch an toàn cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, Nhà máy nước An Dương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai các biện pháp chống dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cán bộ công nhân viên trong toàn Nhà máy và thực hiện phương châm vừa phòng dịch, vừa sản xuất kinh doanh. Nhà máy đã xây dựng phương án cho công nhân vận hành ăn, ở tập trung tại chỗ, đảm bảo công tác quản lý sản xuất và con người tuyệt đối an toàn.


Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Phiệt, Chủ tịch UBND quận ghi nhận công tác phòng, chống dịch của đơn vị trong việc thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của thành phố, quận trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí đề nghị đơn vị tuyệt đối không chủ quan mà cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của dịch. Đặc biệt thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch. Đồng chí cũng đề nghị đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng thực hiện phương án “3 tại chỗ”, có phương án để cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết. Trường hợp chưa bố trí được ăn, nghỉ tại đơn vị thì cần phối hợp với chính quyền địa phương để lên phương án thực hiện.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng.

https://haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/Kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-cua-cac-doanh-nghiep-tren-dia-ban-quan-Le-Chan-65132.htmlCác tin tức liên quan