NMN An Dương triển khai nhiều dự án nhằm nâng công suất và cải thiện chất lượng nước

            Với mục tiêu cải thiện hạ tầng cấp nước, mở rộng diện tích phục vụ, bảo đảm chất lượng nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố, thời điểm này, tại Nhà máy nước An Dương, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đang triển khai thi công nhiều dự án nâng công suất và cải thiện chất lượng nước. Các công trình được đẩy nhanh tiến độ, phấn đầu hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch đã đề ra.


Các tin tức liên quan