PS: Cấp nước Hải Phòng đảm bảo cấp nước sạch tại đảo Cát Bà (THP)

Bằng nhiều quyết tâm đầu tư và giải pháp quyết liệt, Công ty Cấp nước Hải Phòng đã thành công trong việc bảo đảm cung cấp nước sạch cho nhân dân và các hoạt động du lịch trên đảo Cát Bà.

Các tin tức liên quan