Thanh toán hóa đơn Nước qua ví VNPTPAY, nhận hoàn tiền tới 20% (tối đa 50.000đ)

1. Đối tượng:

- Khách hàng đăng ký mới tài khoản ví VNPT Pay, định danh thông tin, liên kết ngân hàng trực tiếp trong thời gian diễn ra chương trình.

2. Thời gian: 16/4/2021 – 31/5/2021

3. Điều kiện để nhận ưu đãi:

- Khách hàng thực hiện thành công giao dịch thanh toán Nước bằng nguồn tiền ví VNPT Pay.

- Khách hàng cần duy trì việc liên kết ngân hàng tại thời điểm thanh toán.

4. Hình thức ưu đãi:

- Hoàn tiền 20% giá trị hóa đơn vào tài khoản ví VNPT Pay. Tối đa 50.000đ/khách hàng/tháng dương lịch, tính theo thời điểm khách hàng nhận được tiền khuyến mại.

- Thời gian khách hàng nhận được ưu đãi: trong vòng 24h sau khi hoàn thành các điều kiện chương trình.

5. Kênh thanh toán được hưởng khuyến mại:

Tất cả các điểm chạm có thể thanh toán bằng nguồn tiền ví VNPT Pay:

-         Ứng dụng VNPT Pay: mục “Tiền nước”;

-         Ứng dụng MyVNPT: mục “TT Nước”;

-         Ứng dụng Thanh niên Việt Nam: mục “Tiền nước”;

-         Ứng dụng Digilife: mục “Tiền nước”;

-         Website https://vnptpay.vn: mục “Dịch vụ” > “Thanh toán tiền Nước”.


Các tin tức liên quan