Thay thế đồng hồ đo nước cho khách hàng thuộc quận Hồng Bàng, Dương Kinh

 


Các tin tức liên quan