Thay thế đồng hồ đo nước cho khách hàng thuộc thị trấn Cát Bà

 


Các tin tức liên quan