Thông báo cấp nước không ổn định các phường: Gia Viên, Đông Khê, Đằng GiangCác tin tức liên quan