Thông báo cấp nước không ổn định các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An và xã An Đồng, Đồng Thái đêm 27.9

 


Các tin tức liên quan