Thông báo cấp nước không ổn định khu vực các phường Đằng Lâm, Cát Bi, Thành Tô - quận Hải AnCác tin tức liên quan