Thông báo cấp nước không ổn định khu vực các xã: Mỹ Đức, Tân Viên, Chiến Thắng, An Thái - huyện An LãoCác tin tức liên quan