Thông báo cấp nước không ổn định khu vực phường Bắc Sơn, Ngọc Sơn - quận Kiến An từ ngày 12-16/4/2021Các tin tức liên quan