Thông báo cấp nước không ổn định khu vực phường Bàng La - quận Đồ Sơn

Để phục vụ công tác thi công chuyển điểm đấu cấp nước chuẩn bị cho việc tháo dỡ đoạn ống cấp nước qua cầu Sông Họng cũ, Công ty CP Cấp nước Hải Phòng tạm thời cấp nước không ổn định khu vực phường Bàng La - quận Đồ Sơn.

Thời gian dự kiến: từ 22h00 ngày 04/7/2022 đến 05h30 ngày 05/7/2022.

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng thông báo để Quý khách hàng trong khu vực trên được biết và có kế hoạch dự trữ nước. Trong quá trình thi công sẽ không tránh khỏi việc gây bất tiện cho Quý khách hàng, Công ty mong nhận được sự thông cảm và tạo điều kiện giúp đỡ để đơn vị thi công hoàn thành nhiệm vụ.

Khi cần hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng số điện thoại 02253515858 để được phục vụ.

Trân trọng thông báo.


Các tin tức liên quan