Thông báo cấp nước không ổn định khu vực phường Đằng Lâm, Cát Bi, Thành Tô, Đằng Giang từ ngày 21-23/7Các tin tức liên quan