Thông báo cấp nước không ổn định khu vực phường Máy Chai - quận Ngô Quyền các ngày từ 14 - 16/7/2021Các tin tức liên quan