Thông báo cấp nước không ổn định từ NMN An Dương đến các khu vực phường Đông Hải 2 - quận Hải An, KCN Đình Vũ, Cảng Lạch Huyện, nhà máy Vinfast và khu vực thị trấn Cát Hải - huyện Cát HảiCác tin tức liên quan