Thông báo cấp nước không ổn định từ NMN Minh Đức tới Thị trấn Minh Đức - huyện Thủy Nguyên ngày 25/6Các tin tức liên quan