Thông báo cấp nước không ổn định tuyến ống HDPE DN630 khu vực đường Tân Vũ - Lạch HuyệnCác tin tức liên quan