Thông báo tạm ngừng cấp nước tại xã An Đồng - huyện An Dương; phường Sở Dầu - quận Hồng Bàng ngày 08/4/2021Các tin tức liên quan