Thông báo thay đồng hồ nước định kỳ cho khách hàng trên địa bàn Hải An

Thực hiện Luật Đo lường và Kế hoạch công tác năm 2021, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (CNHP) sẽ triển khai thay đồng hồ nước (ĐHN) cho khách hàng đã đến hạn thay thế ĐHN định kỳ trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Nội dung các công việc thực hiện có trong thông báo đã gửi đến UBND quận Hải An và các ông (bà) khu trưởng, tổ trưởng nhân dân và Quý khách hàng.
Thời gian dự kiến thi công từ ngày 18/10/2021 đến ngày 28/12/2021.
Trong quá trình thi công nếu có vấn đề cần trao đổi xin vui lòng liên hệ ông: Lương Xuân Linh - Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Đồng hồ, ĐT: 0225.3637694/ Mobile: 0902072798 hoặc Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng - Công ty CNHP, theo số ĐT: 0225.3515858.
Công ty CNHP trân trọng thông báo đến Quý khách hàng được biết. Trong quá trình thi công sẽ không tránh khỏi việc gây bất tiện cho Quý Khách hàng, Công ty mong nhận được sự thông cảm và tạo điều kiện giúp đỡ để đơn vị thi công hoàn thành nhiệm vụ.
Xin trân trọng cảm ơn!

Các tin tức liên quan