Thông báo thay thế đồng hồ khách hàng các phường: Đông Hải, Kênh Dương, Dư Hàng Kênh - quận lê ChânCác tin tức liên quan