Thông báo thay thế đồng hồ khách hàng thuộc quận Hồng Bàng và quận Lê ChânCác tin tức liên quan