Thông báo thay thế đồng hồ nước định kỳ cho khách hàng trên địa bàn phường Hồ Nam, Dư Hàng, An Biên, Trại Cau, Hàng Kênh, Dư Hàng Kênh - quận Lê Chân

Thực hiện Luật Đo lường và Kế hoạch công tác năm 2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (CNHP) sẽ triển khai thay đồng hồ nước (ĐHN) cho khách hàng đã đến hạn thay thế ĐHN định kỳ trên địa bàn các phường thuộc quận Lê Chân - thành phố Hải Phòng.

Nội dung các công việc thực hiện có trong thông báo đã gửi đến UBND các phường thuộc quận Lê Chân, các ông (bà) khu trưởng, tổ trưởng nhân dân và Quý khách hàng.

Thời gian dự kiến thi công từ ngày 06/5/2022 đến ngày 03/7/2022.

Trong quá trình thi công nếu có vấn đề cần trao đổi xin vui lòng liên hệ ông: Bùi Minh Tuân - Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Đồng hồ, ĐT: 0225.3637694/ Mobile: 0931565755 hoặc Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng - Công ty CNHP, theo số ĐT: 0225.3515858.

Công ty CNHP trân trọng thông báo đến Quý khách hàng được biết. Trong quá trình thi công sẽ không tránh khỏi việc gây bất tiện cho Quý Khách hàng, Công ty mong nhận được sự thông cảm và tạo điều kiện giúp đỡ để đơn vị thi công hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!

 


Các tin tức liên quan