Thông báo về việc cấp nước không ổn định khu vực phường Anh Dũng, quận Dương KinhCác tin tức liên quan