Thông báo về việc cấp nước không ổn định khu vực quận Kiến An, huyện An Lão, An Dương, Kiến Thụy ngày 10.11

 


Các tin tức liên quan