Thông báo về việc cấp nước không ổn định khu vực thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên

 


Các tin tức liên quan