Thông báo về việc đọc số, thu tiền nước tháng 02 năm 2021

 Công ty CP Cấp nước Hải Phòng trân trọng thông báo về lịch đọc số, thu tiền nước tháng 02/2021 như sau:

1. Lịch đọc số, thu tiền nước tháng 02/2021 được thực hiện liên tục từ ngày  01/02/2021 đến hết ngày 09/02/2021.
2. Từ tháng 3/2021 lịch đọc số, thu tiền nước sẽ thực hiện như hiện nay đang áp dụng.
3. Việc đọc số, thu tiền trên sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng sử dụng nước.
4. Mọi thông tin cần rõ thêm, đề nghị quý khách hàng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng theo số điện thoại: 0225.3515858 để được giải đáp.
Trân trọng!
 

Các tin tức liên quan