Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Thế Vinh

 
THÔNG BÁO
 
Về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Thế Vinh
 
Căn cứ theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;
Căn cứ theo quy chế chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;
Căn cứ theo đơn đề nghị cấp lại sổ cổ đông ngày 20/09/2016 của ông Nguyễn Thế Vinh.
Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:
-         Tên cổ đông: Nguyễn Thế Vinh
-         Số Giấy CMND: 031078000635
-         Địa chỉ: Số 159 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
-         Số lượng sở hữu (tính đến ngày báo mất): 5.900 cổ phần
 Bằng chữ: Năm nghìn chín trăm cổ phần.
 
Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên nêu trên, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Thế Vinh theo quy định của Pháp luật.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
-         Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
-         Số 54 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng
-         ĐT: 031 3.745.377                  - Fax: 031 3.823.748
     
     Chi tiết thông báo  tại đây

 


Các tin tức liên quan