(THP) Cấp nước Hải Phòng tổng kết công tác SXKD năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

 Ngày 10/01, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, phát động phong trào SXKD phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý.


Các tin tức liên quan