THP- PS: "Khởi động Dự án cấp nước ra huyện đảo Bạch Long Vĩ"

Sáng 25/3, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng tổ chức Lễ khởi động Dự án cấp nước cho huyện đảo Bạch Long Vỹ. Dự án hoàn thành sẽ góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng sống, sức khỏe, điều kiện vệ sinh môi trường của quân và dân huyện đảo Bạch Long Vĩ; tác động tích cực đến điều kiện và tình hình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Đồng thời việc phát triển kinh tế - xã hội sẽ tác động trở lại, tạo thêm niềm phấn khởi tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương trong việc chăm lo đến lợi ích của toàn dân.

Phóng sự được thực hiện bởi Đài Phát thanh & Truyền hình Hải Phòng.Các tin tức liên quan