Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phát động phong trào SXKD phục vụ Tết nguyên đán Tân Sửu

Ngày 15/01/2021, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phát động phong trào SXKD phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu.


Các tin tức liên quan