Cấp nước Hải Phòng


Kết quả thi đấu tại Hội thao Hội diễn Chi hội cấp nước miền Bắc lần thứ VII năm 2015 và đăng ký tham gia Hội thao Hội diễn toàn quốc 2015
14/10/2015
Chi hội cấp nước Miền Bắc
            Số 17/TB-CNMB
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
 
 
Hải Phòng, ngày  11  tháng   6   năm 2015
 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Về kết quả VCK Hội thao Hội diễn Chi hội cấp nước miền Bắc lần thứ VII và đăng ký tham dự Hội thao Hội diễn toàn quốc Hội cấp thoát nước Việt Nam năm 2015

 

 
 
            Kính gửi:                Các đơn vị Hội viên
 
          Căn cứ theo kết quả thi đấu của các đơn vị trong từng nội dung và bộ môn tại Vòng chung kết Hội thao Chi hội Cấp nước miền Bắc lần thứ VII năm 2015 diễn ra tại thành phố Hải Phòng. Để các đơn vị biết được kết quả thi đấu của đơn vị mình qua đó khẩn trương đăng ký hồ sơ tham gia Hội thao Hội diễn toàn quốc Hội cấp thoát nước Việt Nam năm 2015, Thường trực Chi hội thông báo như sau:
 

 

1.                Kết quả thi đấu tại VCK Hội thao Hội diễn Chi hội cấp nước miền Bắc lần thứ VII năm 2015:

 

                                  (có danh sách chi tiết kèm theo)
 

 

2.                Đăng ký tham gia Hội thao Hội diễn toàn quốc Hội cấp thoát nước Việt Nam năm 2015 tại Bình Dương:

 

Căn cứ theo Nghị quyết Hội nghị BCH Chi hội cấp nước miền Bắc nhiệm kỳ 2014 – 2016 phiên họp thứ 3 và Điều lệ Hội thao Hội diễn toàn quốc Hội cấp thoát nước Việt Nam năm 2015.
Các tiết mục văn nghệ, vận động viên và và đội tuyển sau được quyền tham gia Hội thao Hội diễn toàn quốc Hội cấp thoát nước Việt Nam năm 2015, cụ thể:
 

 

2.1.         Tham gia Hội diễn (4 tiết mục):

 

-         Hát xẩm Hà Thành – Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội
-         Hầu đồng Cầu bé – Công ty TNHH MTV KDNS Nam Định
-         Điều xòe Lồng tồng - Công ty TNHH MTV KDNS Lào Cai
-         Liên khúc Dệt gấm và năm liệu bảy lo - Công ty TNHH MTV Cấp nước Bắc Ninh
 
 

 

2.2.         Tham gia Hội thao:

 

Là các vận động viên và đội tuyển đạt thành tích Nhất – Nhì – Ba của các nội dung và bộ môn tại VCK Hội thao Hội diễn Chi hội (trừ môn kéo co và nội dung bóng bàn Lãnh đao, do Điều lệ Hội thao Hội diễn toàn quốc không tổ chức thi đấu)
3.                Các đơn vị chủ động thành lập đoàn thể thao văn nghệ đơn vị mình và đăng ký hồ sơ vận động viên diễn viên tham gia Hội thao Hội diễn trước ngày 17/10/2015. Hồ sơ đăng ký gửi về Văn phòng Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương (mẫu đăng ký tải trên trang web: biwase.com.vn). Thời gian Hội thao Hội diễn toàn quốc theo Điều lệ và thông báo số 1 của Ban tổ chức.
4.                Đề nghị các đơn vị hội viên nghiên cứu và thực h iện theo đúng nội dung Điều lệ Hội thao Hội diễn và thông báo số 1 ngày 5/10/2015 của Ban tổ chức Hội thao Hội diễn toàn quốc (có văn bản kèm theo).
 
 
 
KẾT QUẢ THI ĐẤU
 
Vòng chung kết Hội thao Chi hội Cấp nước miền Bắc lần thứ VII năm 2015
 
 (06 môn thể thao) từ ngày 08 - 10/10/2015 tại thành phố Hải Phòng
 
I. BÓNG ĐÁ:
 
Giải
 
Đội (đơn vị)
Nhất
Công ty Cổ phần KDNS số 2 Hải Phòng
Nhì
Công ty TNHH MTV KDNS Hải Dương
Ba
Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
Ba
Công ty TNHH MTV Cấp nước Bắc Ninh
 
 
II. KÉO CO:
 
Giải
 
Đội (đơn vị)
Nhất
Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
Nhì
Công ty TNHH MTV KDNS Hải Dương
Ba
Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội
Ba
Công ty TNHH MTV Cấp nước Lào Cai
 
 
III. CẦU LÔNG :
 
1. Đơn nam:
 
Giải
 
Vận động viên
 
Đơn vị
Nhất
Đặng Quốc Huy
C.ty CPNS Quảng Ninh
Nhì
Nguyễn Minh Tuân
C.ty CPNS Quảng Ninh
Ba
Trần Anh Khánh
C.ty CP CTN số 1 Vĩnh Phúc
Ba
Đường Lưu San
C.ty CP CTN số 1 Vĩnh Phúc
 
2. Đơn nữ:
 
Giải
 
Vận động viên
 
Đơn vị
Nhất
Nguyễn Thị Thảo
C.ty CPNS Thái Bình
Nhì
Cung Thúy Lan
 
C.ty TNHH MTV NS Hà Nội
Ba
Vi Thị Trang
C.ty TNHH MTV NS Hà Nội
Ba
Phạm Thị Kim Loan
C.ty CPCN Sơn La
 
3. Đôi nam:
 
Giải
 
Vận động viên
 
Đơn vị
Nhất
Nguyễn Ngọc Tùng+Quán Thanh Tùng
C.ty TNHH MTV.NS Hà Nội
Nhì
Phạm Đức Thương+ Đặng Quốc Huy
C.ty CPNS Quảng Ninh
Ba
Nguyễn Hoàng Lân+Điêu Chính Trung
C.ty CP CN Sơn La
Ba
Đào Mạnh Thành+ Bùi Văn Cường
C. ty TNHHXD&CN Lai Châu
 
 
4. Đôi nữ:
 
Giải
 
Vận động viên
 
Đơn vị
Nhất
Lại Thị Thùy Trang+Ng. Thị Phương Loan
C.ty TNHH MTV.CTN Tuyên Quang
Nhì
Vũ Vi Na+ Nguyễn Thị Thu Hà
C.ty CP NS Quảng Ninh
Ba
Hà Thị Thu Hương+Ng. Thị Lương Ngọc
C.ty CPCN Sơn La
Ba
Bùi Thị Thu Huyền+ Vi Thị Trang
C.ty TNHH MTV.NS Hà Nội
 
5. Đôi nam nữ:
 
Giải
 
Vận động viên
 
Đơn vị
Nhất
Ng. Minh Tuân+ Ng. Thị Thu Hà
C.ty CPNS Quảng Ninh
Nhì
Ng.Ngọc Tùng+Bùi Thị Thu Huyền
C.ty TNHH MTV.NS Hà Nội
Ba
Dương Ngọc Tú+ Cung Thúy Lan
C.ty TNHH MTV.NS Hà Nội
Ba
Phạm Đức Thương+ Vũ Thị Phương
C.ty CPNS Quảng Ninh
 
6. Đôi nam Cán bộ Quản lý:
 
Giải
 
Vận động viên
 
Đơn vị
Nhất
Ng.Thiên Bắc+Đỗ Trọng Hảo
C.ty CP NS Thái Bình
Nhì
Bùi Văn Đính+Trần Quyết Chiến
C.ty CP CN Sơn La
Ba
Trịnh Văn Bình+ Hoàng Ngọc Hà
C.ty CPNS Quảng Ninh
 
 
IV. BÓNG BÀN:
 
1. Đơn nam:
 
Giải
 
Vận động viên
 
Đơn vị
Nhất
Đỗ Tuấn Sơn
C.ty TNHH MTV.KDNS Hải Dương
Nhì
Trần Văn Quân
C.ty TNHH MTV.CN Thanh Hóa
Ba
Vũ Minh Quang
C.ty TNHH MTVNS Hà Nội
Ba
Nguyễn Văn Thái
C.ty TNHH MTV CN Bắc Ninh
 
2. Đôi nam:
 
Giải
 
Vận động viên
 
Đơn vị
Nhất
Trần Ngọc Minh+ Vũ Đình Thắng
C.ty TNHH MTV.NS Hà Nội
Nhì
Vũ Minh Toàn+Lê Anh Phong
C.ty TNHH MTVKDNS Hải Dương
Ba
Mạc Anh Tuấn+ Trần Hùng Cường
C.ty CP NS Quảng Ninh
Ba
Ng. Quang Tuấn+ Đỗ Hồng Kiên
C.ty TNHH MTVCTN Tuyên Quang
 
3. Đơn nữ:
 
Giải
 
Vận động viên
 
Đơn vị
Nhất
Đặng Thị Minh Hải
C.ty TNHH MTV.NS Hà Nội
Nhì
Trần Thị Hương Giang
C.ty TNHH MTVKDNS Hải Dương
Ba
Đặng  Thị Ngọc Quyên
C.ty TNHH MTVKDNS Hải Dương
Ba
Vũ Thị Minh Nguyệt
C.ty CP NS Quảng Ninh
 
 
4. Đôi nam nữ:
 
Giải
 
Vận động viên
 
Đơn vị
Nhất
Trần Mai Lâm + Đặng Thị Minh Hải
C.ty TNHH MTV.NS Hà Nội
Nhì
Vũ Minh Toàn+Trần Thị Hương Giang
C.ty TNHH MTVKDNS Hải Dương
Ba
Bùi Đức Cường + Phạm Thị Yến
C.ty TNHH MTVKDNS Hải Dương
Ba
Trần Hùng Cường +Vũ Thị Minh Nguyệt
C.ty CP NS Quảng Ninh
5. Đồng đội nam:
 
Giải
 
Đội (đơn vị)
Nhất
Công ty TNHH MTVKD Nước sạch Hải Dương
Nhì
Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội
Ba
Công ty TNHH MTV Cấp nước Thanh Hóa
Ba
Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh
 
 
V. QUẦN VỢT (TENNIS):
 
1. Đôi nam Lãnh đạo:
 
Giải
 
Vận động viên
 
Đơn vị
Nhất
Dương Thái Sơn+Nguyễn Văn Tiến
C.ty CP NS Thái Nguyên
Nhì
Nguyễn Thanh Sơn+Vũ Mạnh Dũng
C.ty TNHH MTVKDNS Hải Dương
Ba
Bùi Tiến Thanh+ Vũ Văn Tuấn
C.ty CPNS Quảng Ninh
Ba
Ng. Đình Nam+ Ng. Giang Nam
C.ty CP Bơm Châu Âu
 
2. Đôi nam Phong trào:
 
Giải
 
Vận động viên
 
Đơn vị
Nhất
Ng. Xuân Hiếu + Lã Xuân Hậu
C.ty TNHH MTV.NS Hà Nội
Nhì
Ng. Quang Hiền+Đỗ Quốc Vũ
C.ty TNHH MTVKDNS Hải Dương
Ba
Ng. Văn Long+Ng. Huy Tưởng
C.ty CP NS Vĩnh Phúc
Ba
Hoàng Trọng Hiệp+ Ng. Ngọc Tuấn
C.ty CP CN Hà Tĩnh
 
 
VI. CỜ TƯỚNG:
 
Giải
 
Vận động viên
 
Đơn vị
Nhất
Nguyễn Ngọc Tùng (5 Điểm).
Công ty TNHH MTV.NS Hà Nội
Nhì
Nguyễn Văn Tiến (4,5 Điểm).
 
Công ty TNHH MTVKDNS Hải Dương
Ba
Phạm Quý Cường (4 Điểm).
Công ty Cổ phần NS Thái Nguyên
Ba
Thái Duy Cơ (4 Điểm).
Công ty TNHH MTV CN Nghệ An
 
 
GIẢI TOÀN ĐOÀN:
 
Giải
 
Đơn vị
 
Tổng điểm
Nhất
 
Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội
55
Nhì
Công ty TNHH MTV KDNS Hải Dương
53
Ba
Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh
37
 
KẾT QUẢ
 
Vòng chung kết Hội diễn Chi hội Cấp nước miền Bắc lần thứ VII năm 2015
 
 09/10/2015 tại thành phố Hải Phòng
 
 
TT
 
TIẾT MỤC
 
ĐƠN VỊ
 
THÀNH TÍCH
 
THỂ LOẠI TỐP CA, HỢP CA
1
Nguồn sống cho đời
Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Giải nhất
2
Hầu đồng cậu bé
Công ty TNHH 1TV KDNS Nam Định
Giải nhất
3
Vươn khơi
Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Giải nhì
4
Điệu xòe Lồng Tồng
Công ty TNHH 1TV cấp nước Lào Cai
Giải nhì
5
Hát sẩm Hà Thành
Công ty TNHH 1TV nước sạch Hà Nội
Giải nhì
7
Tháng mười Hà Nội
Công ty TNHH 1TV NS số 2 Hà Nội
Giải ba
6
Hội xuân
Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
Giải ba
8
Liên khúc Âm vang miền Đất Tổ
Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
Giải ba
9
Liên khúc dệt gấm và năm liệu bảy lo
Công ty TNHH 1TV cấp nước Bắc Ninh
Giải ba
 
THỂ LOẠI ĐƠN CA, SONG CA
1
Tổ quốc gọi tên mình
Công ty TNHH 1TV cấp nước Thanh Hóa
Giải nhất
2
Bên dòng sông cái
Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh
Giải nhất
3
Tự nguyện
Công ty TNHH 1TV KDNS Hải Dương
Giải nhì
4
Suối nguồn yêu thương
Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Giải nhì
5
Nắng ấm về trên Tổ quốc
Công ty TNHH 1TV cấp nước Bắc Cạn
Giải nhì
6
Biển chiều
Công ty cổ phần KDNS số 2 Hải Phòng
Giải ba
16
Gặp nhau giữa rừng mơ
Công ty TNHH 1TV cấp nước Nghệ An
Giải ba
 
THỂ LOẠI MÚA
18
Hương xuân
Công ty CP cấp nước Sơn La
Giải Nhất
 
 
        Trên đây là kết quả VCK Hội thao Hội diễn Chi hôi cấp nước miền Bắc lần thứ VII năm 2015./.
 
 
                                                            Hải Phòng, ngày 12 tháng 10 năm 2015
                                                
 
Nơi nhận:
- Hiệp hội cấp nước Việt Nam (báo cáo);
- Chi hội cấp nước miền Bắc (báo cáo);
- BTC Hội thao toàn Quốc (báo cáo);
- Các đơn vị tham dự (27);
- Lưu.
 
-           
 
 
TM. BAN TỔ CHỨC
 
TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
 
Vũ Hồng Dương
Chủ tịch HĐQT – TGĐ
Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
 

    

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 03/07/2018 (Thay đổi lần 9)

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com