Cấp nước Hải Phòng


Tổ chức thành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
27/04/2018
Ngày 26/4, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Minh Tân – Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng; ông Vũ Hồng Lăng – Trưởng phòng Tài chính – Doanh nghiệp, Sở Tài chính; đại điện Sở Kế hoạch – Đầu tư và Đảng ủy khối doanh nghiệp. Về phía công ty, có ông Vũ Hồng Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Đặng Hữu Dũng – Tổng giám đốc, thành viên Ban lãnh đạo, 175 cổ đông đại diện cổ đông ủy quyền tương đương với 71.958.240 cổ phần, tỷ lệ tham dự đạt 96,97%.
Ông Vũ Hồng Dương - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT; báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;  báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018; báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; báo cáo quyết toán thù lao  năm 2017 của HĐQT, BKS và BTK, phương án thù lao năm 2018; dự thảo quy chế quản trị công ty.
Ông Đặng Hữu Dũng - Tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 
Năm 2017 ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực điều hành công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tăng trưởng, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đáp ứng nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Năm qua, sản xuất nước ổn định, an toàn bảo đảm cung cấp đủ cho nhu cầu của khách hàng, duy trì áp lực cuối nguồn tại các tuyến ống chính đảm bảo tối thiểu 1,5bar. Tiếp tục mở rộng vùng phục vụ cấp nước ra các xã thuộc các huyện Vĩnh Bảo, An Lão, Kiến Thụy, An Dương, Cát Hải... theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố trong chương trình nông thôn mới, năm 2017 tăng thêm khoảng 15.000 khách hàng; xây dựng và kịp thời cấp nước cho các dự án trọng điểm của thành phố như đảo Vũ Yên, LG Display... đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế ngày càng nhanh của thành phố; tăng cường công tác chống thất thu,thất thoát nước, giảm 0.12% so với kế hoạch góp phần nâng cao hiệu quả SXKD và tiết kiệm tài nguyên nước.
Ông Trần Việt Cường - Phó Tổng giám đốc TT trình bày dự thảo quy chế quản trị công ty
Năm 2018, công ty tiếp tục mở rộng vùng phục vụ cấp nước, đặc biệt ra các khu vực nông thôn theo chỉ đạo của UBND thành phố; tăng cường công tác chống thất thu thất thoát nước; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, bảo đảm thỏa đáng thu nhập của người lao động và nộp ngân sách đầy đủ...
 
 
Tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 là 8%.
100% cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua 7 vấn đề được trình bày tại đại hội./.
Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 03/07/2018 (Thay đổi lần 9)

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com