Cấp nước Hải Phòng


Tổ chức thành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
24/04/2019

          Sáng 23/4, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự đại hội có ông Bùi Trung Nghĩa – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, bà Trần Thị Hải Yến – Phó GĐ Sở Kế hoạch & Đầu tư, ông Vũ Hồng Lăng – Trưởng phòng Tài chính – Doanh nghiệp, Sở Tài chính. Về phía công ty, có ông Trần Việt Cường – Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Hồng Dương – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Đặng Hữu Dũng – Tổng giám đốc, thành viên Ban lãnh đạo, 117 cổ đông đại diện cổ đông ủy quyền tương đương với 72.181.940 cổ phần, tỷ lệ tham dự đạt 97,27%.

Đại hội đã nghe ông Trần Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018; ông Đặng Hữu Dũng – Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; ông Nguyễn Đăng Ninh – Kế toán trưởng báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; bà Trịnh Thị Mỵ - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; ông Vũ Hồng Dương – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo quyết toán thù lao năm 2018 và phương án chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Thư ký. Đại hội cũng nghe ông Đặng Hữu Dũng - Tổng giám đốc trình bày báo cáo Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi và bổ sung lần thứ 2 của Công ty, trong đó có bổ sung mới ngành nghề: sản xuất vật tư thiết bị ngành nước, khảo sát trắc địa công trình, khảo sát và thí nghiệm địa chất công trình dịch vụ kiểm tra, đo đạc và lập bản đồ.
 
Tỷ lệ trả cổ tức năm 2018 là 8%.
Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ nhất trí đạt 100%.
Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 03/07/2018 (Thay đổi lần 9)

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com